Toimintavuoden 2024 teema on yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja - perusoikeudet kuuluvat kaikille.

Suomen perustuslaissa yhdenvertaisuuden periaate viittaa sekä syrjinnän kieltoon että ihmisten yhdenvertaisuuteen lain edessä. Yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö tarkentavat syrjinnän kieltoa eri elämänaluilla.

lähde: https://yhdenvertaisuus.fi/mita-on-yhdenvertaisuus⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Yhdenvertaisuus

 • Alkuperä
 • Kansallisuus
 • Kieli
 • Ikä
 • Muu henkilöön liittyvä syy
 • Perhesuhteet
 • Seksuaalinen suuntautuminen
 • Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu
 • Vammaisuus, terveydentila
 • Poliittinen toiminta
 • Ammattiyhdistystoiminta
 • Uskonto tai muu elämänkatsomus
 • Vakaumus tai mielipiteet