Vapaaehtoinen vertaistukityö

Mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen vertaistukitoimin

-  Asumisen tukeminen on MAKSUTONTA, arjen apua ja elämänhallinnan opettelua vertaistuen avulla.

- Tuki ei korvaa eikä kilpaile ammattilaisten tarjoamien palvelujen kanssa, vaan täydentää niitä.

-  Asumisen tukeminen on räätälöity jokaisen tuettavan oman henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

-  Lähtökohtana on mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen kokonaisvaltaisella tavalla

-  Kaikki tekeminen on aina yhdessä tekemistä.

-  Vertaistukihenkilö ei tee päätöksiä tuettavan puolesta

-  Tavoitteena itsenäinen ihminen, joka uskaltaa sanoa mielipiteensä, toiveensa ja ajatuksensa.

Vapaaehtoistyöntekijöillä on aikaa, sillä työtä ei tehdä urakalla eikä minuutti aikataululla vaan omalla ajalla ja suurella sydämellä, kunnioittaen tuettavaa ja hänen itsemääräämisoikeuttaan. Kaiken perusta on luottamus ja kunnioitus. Vertaistukihenkilö luo omalla esimerkillään toiveikkuutta ja motivoi kohti kuntoutumista ja itsenäistä elämää.

Mitä vertaistuki käytännössä on

•          Kodinhoitoa, Vertaistuen rajanvedon ymmärtämistä, Hygienian huolta pitämisen opettelu

•          Keskustelua; seurustelusta, ystävyydestä, itsetunnosta, terveistä elämäntavoista

•          Yhteisöllisyyttä, kohtaamista, kunnioitusta, kuuntelua

•          Henkistä hyvinvointia, voimaantumista, osallisuutta, kuntoutumista

•          Hyvä, mielekäs ja turvallinen elämä

Jokainen ihminen on itse oman elämänsä asiantuntija ja vain hän itse tietää miltä hänestä tuntuu ja mitä hän haluaa. Jokaisella ihmisellä on oikeus turvalliseen elämään, jossa häntä kuunnellaan ja arvostetaan tasa-arvoisena ihmisenä.

… yhdessä toimien unelmat voivat toteutua…