Yhdistyksen matkoihin ja tapahtumiin ovat kaikki tervetulleita yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta.

Ote yhdistyksen säännöistä:

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotikunnan ja sen lähikuntien alueella asuvia mielenterveyspotilaita – ja kuntoutujia sekä heidän läheisiään, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennalta ehkäisevää työtä mielenterveyden alueella.

Yhdistys järjestää tarkoituksen toteuttamiseksi voittoa tavoittelematta erilaisia palveluja kuten vertaistuki- ja ateriointipalvelua, keskustelu ja valitustilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja, opintotoimintaa sekä retkiä ja matkoja jäsenilleen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Joululounas Ravintola Byssassa ke 18:12 kello 12:00

Hinta 18€/hlö.

Ilmoittautumiset Rauman Hyvän Mielen Talolle.

Eteläkatu 7 as 4-5 tai soittamalla puh. (02) 821 1065

VIIMEISTÄÄN KE 4.12.2019 KELLO 12:00