Ote yhdistyksen säännöistä:

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, hyvinvointia, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotikunnan ja sen lähikuntien alueella asuvia psyykkisistä häiriöistä kärsiviä ja niistä kuntoutuvia henkilöitä sekä heidän läheisiään. Herättää ymmärrystä heitä kohtaa sekä tehdä ennalta ehkäisevää työtä mielenterveyden alueella.

Yhdistys järjestää tarkoituksen toteuttamiseksi voittoa tavoittelematta erilaisia palveluja kuten vertaistuki- ja ateriointipalvelua, keskustelu ja valistustilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja, opintotoimintaa sekä matkoja ja tapahtumia jäsenilleen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.