Yhdistyksen matkoihin ja tapahtumiin ovat kaikki tervetulleita yhdistyksen jäsenyydestä riippumatta.

Vastaa ja vaikuta!

Yhdistyksen toiminnan suunnitellun lähtökohtana ovat kohderyhmän tarpeet ja toiveet. Vastaa ja vaikuta, sillä haluamme aidosti kuunnella Teitä. 

1. Olen *
2. Ikäni *
3. Oletko Rauman MTY Friski Tuult ry:n jäsen? *
4. Käytkö Rauman Hyvän Mielen talon kohtaamispaikassa vähintään kerran kuukaudessa? *
5. Mitä mieltä olet yhdistyksemme kotisivuista osoitteessa www.friskituult.fi *
7. Kuinka tyytyväinen olet Rauman MTY Friski Tuult ry:n toimintaan *
8. Ovatko Rauman Hyvän Mielen aukioloajat mielestäsi hyvät?
10. Oletko tyytyväinen yhdistyksen järjestämiin matkoihin ja tapahtumiin? *
11. Mitä toivoisit yhdistyksen järjestävät toimintavuonna 2020
13. Oletko tyytyväinen yhdistyksen vertaisryhmiin?
16. Haluaisitko että yhdistys järjestäisi asiantuntija ja/tai kokemusasiantuntija luentoja? *

Kiitos vastauksestasi!

Ote yhdistyksen säännöistä:

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida yhdistyksen kotikunnan ja sen lähikuntien alueella asuvia mielenterveyspotilaita – ja kuntoutujia sekä heidän läheisiään, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä tehdä ennalta ehkäisevää työtä mielenterveyden alueella.

Yhdistys järjestää tarkoituksen toteuttamiseksi voittoa tavoittelematta erilaisia palveluja kuten vertaistuki- ja ateriointipalvelua, keskustelu ja valitustilaisuuksia, eri harrastusalojen kerhoja, opintotoimintaa sekä retkiä ja matkoja jäsenilleen. Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.