Mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen vertaistukitoimin

Vertaistukitoimin tapahtuva asumisen tukeminen on räätälöity jokaisen tuettavan oman henkilökohtaisen tarpeen mukaan ja se on ns. arjen apu ja elämän hallinnan taitojen opettelua vertaistuen avulla. 

Toiminnalla on selkeä ideologinen ero muihin toimijoihin nähden, jonka vuoksi vertaistukityötä ei voi kilpailuttaa, sillä se ei ole taloudellisesti mitattavissa. Vertaistuki ja ammattilaisten antama apu täydentävät toisiaan eivätkä ne kilpaile keskenään. Tuki on tuettaville maksutonta. Vertaistukihenkilösuhde perustuu omiin kokemuksiin ja niistä kertyneiden tietojen ja oppien jakamiseen.
Vertaistukitoimintojen pohjalta toimivan asumisyksikön avulla tarjotaan tuettaville talon asukkaille hyvä ja mielekäs elämä turvallisessa asuinympäristössä heidän omassa kodissaan lisäksi pyritään parantamaan elämänlaatua ja helpottamaan arjen askareita.
Haluamme kunnioittaa jokaisen itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta ja arvostaa tuettavia käytännön tekojen kautta. Tuki on räätälöity jokaisen henkilökohtaisen tarpeen mukaan mutta hyvinkin tiivistettynä voidaan sanoa että se on keskustelua ja yhdessä tekemistä, kannustamista, kuuntelemista ja rinnalla kulkemista.


Vapaaehtoistyöntekijöillä on aikaa, sillä työtä ei tehdä urakalla eikä minuutti aikataululla vaan omalla ajalla ja suurella sydämellä, kunnioittaen tuettavaa ja hänen itsemääräämisoikeuttaan. Kaiken perusta on luottamus ja kunnioitus. Vertaistukihenkilö luo omalla esimerkillään toiveikkuutta ja motivoi kohti kuntoutumista ja itsenäistä elämää.

  • Kaikki tekeminen on aina yhdessä tekemistä.
  • Vertaistukihenkilö ei tee päätöksiä tuettavan puolesta
  • Tavoitteena itsenäinen ihminen, joka uskaltaa sanoa mielipiteensä, toiveensa ja ajatuksensa.
  • Asumisen tukeminen on MAKSUTONTA , arjen apua ja elämänhallinnan opettelua vertaistuen avulla.
  • Tuki ei korvaa eikä kilpaile ammattilaisten tarjoamien palvelujen kanssa, vaan täydentää niitä.
  • Asumisen tukeminen on räätälöity jokaisen tuettavan oman henkilökohtaisen tarpeen mukaan.
  • Lähtökohtana on mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen kokonaisvaltaisella tavalla.

Lisätietoja asunnoista: Rauman MTY Friski Tuult ry puh 02 821 1065.

Rauman Hyvän Mielen talo sijaitsee osoitteessa Eteläkatu 7, Rauma. Kiinteistön omistaa Y-säätiö ja yhdistys on siinä vuokralla.