Mistä apua?

HÄTÄNUMERO 112

Kiireellisessä tilanteessa soita 112

Hätänumeroon 112 tulee soittaa aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa, tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Kun soitat hätänumeroon 112:

  • vastaa kysymyksiin
  • toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
  • lopeta puhelu vasta, kun saat luvan

Mikä on hätänumero 112?

  • Suomessa on käytössä vain yksi hätänumero, 112.
  • Hätänumero 112 toimii myös kaikissa EU-maissa.
  • Voit soittaa hätänumeroon 112 maksutta mistä tahansa puhelimesta ilman suuntanumeroa.
  • Hätänumeroon 112 voi soittaa myös ulkomaisesta matkapuhelinliittymästä. Tällöinkään et tarvitse erillistä suuntanumeroa, näppäile ainoastaan 112.
  • Ulkomailla ollessasi hätänumeroon soitto ohjautuu paikalliseen hätäkeskukseen. Mikäli matkasi ei suuntaudu EU-maahan, muista selvittää etukäteen matkakohteessasi käytössä olevat hätänumerot.
  • Jos hätänumero on hetkellisesti ruuhkautunut, älä sulje puhelinta! Kuulet nauhoitteen, jossa kehotetaan odottamaan hetki linjalla.
  • Hätäpuheluihin vastataan mahdollisimman nopeasti ja aina soittamisjärjestyksessä.

Muistisääntö:

1 Kiireellinen hätätilanne? 
1 Soita 112. 
2 Vastaa kysymyksiin.

(lähde: https://www.112.fi/hatanumero_112)


Rauman lääkärien ja hoitajien vastaanotot

https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/laakarien-ja-hoitajien-vastaanottopalvelut/Al-Anon

http://www.al-anon.fi/

Vertaistukea alkoholistin läheisille

Onko läheiselläsi alkoholiongelma?

Suomessa on arvioitu olevan noin 500 000 alkoholin suurkuluttajaa. Jokaisella heistä on 4-5 läheistä, joiden elämään hänen alkoholinkäyttönsä vaikuttaa tai on vaikuttanut tavalla tai toisella.


AA Nimettömät alkoholistit

http://www.aa.fi

Jos juominen aiheuttaa ongelmia

Jos juominen aiheuttaa ongelmia, olet tullut oikeaan paikkaan

AA on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.


Ensi- ja turvakotien liitto

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 30 jäsenyhdistystä toimivat ympäri Suomea.
Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry

https://ensijaturvakotienliitto.fi/porinensijaturvakoti/

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry on v. 1945 perustettu voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö.

Mielenterveyden keskusliitto ry

(MTKL ry)

http://www.mtkl.fi/

Mielenterveyden keskusliitto on vuonna 1971 perustettu valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja. Toiminnan punainen lanka on vapaaehtoisuus, tasavertaisuus ja vertaistuki. Toiminnassa yhdistetään kokemusasiantuntemus ja ammatillisuus.

Laitilan seudun Mielenterveysyhdistys

http://www.laitsemiele.fi/

Yhdistys on perustettu 15.5.2001 kehittämään ja tukemaan mielenterveyskuntoutujien asemaa Laitilan seudulla. Kuljemme yhdessä kunnallisten- ja muiden toimijoiden rinnalla tarjoten mielekästä yhteiskunnallista toimintaa ja tekemistä arkipäivään. Päivätoiminnan tilat toimivat matalan kynnyksen kohtaamispaikkana kenelle tahansa, joka kaipaa ystäviä ja toimintaa sekä oman hyvän mielialan ylläpitoa. 

Porin Mielenterveystoiminnan tuki ry

www.porinhyvis.fi

Yhdistyksen päämääränä on edistää mielenterveyttä, yhdistää ja aktivoida kotikunnan ja lähikuntien alueella asuvia mielenterveyskuntoutujia, kehittää mielenterveyspalvelujen saatavuutta, laatua ja tasoa sekä erityisesti tehdä ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyden alueella.

Tukiranka ry Klubitalo Sarastus

http://www.tukiranka.fi/

Tukiranka ry toimii uranuurtajana kehitettäessä palveluja mielenterveyskuntoutujille Satakunnassa. Toiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujan syrjäytymisen ehkäiseminen ja sopeutuminen yhteiskuntaan tasavertaisena yksilönä. Punaisena lankana on kuntoutujalähtöisyys; jokaisen omia tavoitteita kunnioitetaan ja erilaisuus hyväksytään.

Mielenterveysseura

www.mielenterveysseura.fi

Edistämme välittämisen kulttuuria:

Suomen Mielenterveysseuran perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Mielenterveysseura puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen.


Mielenterveystalo

https://www.mielenterveystalo.fi/

Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. Mielenterveystalossa on tarjolla myös nettiterapiaa jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen.​ ​Ammattihenkilöille on omat kirjautumisen takana olevat tietosisältönsä.


Rauman Kriisikeskus Ankkurpaik

http://www.raumankriisikeskus.fi/

Kriisikeskuksesta keskusteluapua: Voit asioida nimettömänä ja tarjottava apu on maksutonta. Kriisikeskus Ankkurpaikk`sijaitsee Raumalla osoitteessa Valtakatu 13, 2 krs. Lisäksi Euran sivutoimipisteessä voi asioida sovitusti. Toimipiste sijaitsee osoitteessa Eurantie 6 A, 27510 Eura.

Narsistien uhrien tuki ry

https://www.narsistienuhrientuki.fi/

Narsismin uhrista omaan elämään

Narsistien uhrien tuki ry on valtakunnallinen kansalais- ja vapaaehtoisjärjestö. Yhdistys perustettiin täydentämään jo olemassa olevia palveluverkostoja huomattaessa, että useilla erilaisilla auttavilla tahoilla ei ollut riittävästi tietoa ja kokemusta narsistisesta persoonallisuushäiriöstä ja sen aiheuttamista ongelmista läheisille.

Tavoitteenamme on tukea narsistisia piirteitä omaavan henkilön vaikutuspiiriin joutuneiden selviytymistä.


Nettiturvakoti

https://nettiturvakoti.fi/

Nettiturvakoti on Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalvelu. Nettiturvakoti auttaa väkivallan kaikkia osapuolia tarjoamalla heille tietoa, keskusteluapua sekä tarinoita perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ja siitä selviytymisestä. Sivustolla autetaan myös väkivallan todistajina tai kohteina olleita lapsia ja nuoria. Väkivalta ei kuulu lapsen kasvuympäristöön.

Uskalla puhua. Uskalla hakea apua.


Omaiset mielenterveystyöntukena keskusliitto ry

https://finfami.fi/

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami on  mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio. Teemme työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöön kuuluu keskusliiton lisäksi 17 alueellista jäsenyhdistystä ympäri Suomen. Jäsenyhdistykset tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa mielenterveyskuntoutujien omaisille.

FinFami Satakunta – Mielenterveysomaisten asialla

http://www.finfamisatakunta.fi/

FinFami Satakunta ry on omaisyhdistys, jonka tarkoituksena on auttaa ja tukea satakuntalaisia mielenterveysomaisia. Yhdistys tarjoaa omaisille vertaistukeaomaisneuvontaa,tietoa sekä keinoja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä tiedottaa edunvalvonnasta. FinFami Satakunta ry:n vapaaehtoisten lisäksi yhdistyksessä työskentelee omaistyöntekijä ja toiminnanjohtaja ja toimintaa ohjaa yhdistyksen hallitus. Toimintaa rahoittaa STEA. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa.

Päihdelinkki

http://www.paihdelinkki.fi/

Päihdelinkki-verkkosivusto tarjoaa tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista. Päihdelinkistä löytyy kattavan tietopankin lisäksi testejä, oma-apusisältöjä, vertaistukea ja neuvontapalvelu. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille, pelaajille, läheisille ja kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille. Palvelu on hyödyllinen myös ammattilaisille ja opiskelijoille. Palvelun tuottaa 
Raiskauskriisikeskus Tukinainen

http://www.tukinainen.fi/

Seksuaalisen väkivallan uhri?

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.
Rauman Seudun Katulähetys ry

http://www.raumanseudunkatulahetys.fi/

Rauman Seudun Katulähetys ry on kansalaisjärjestö, jonka tuottamat palvelut tuotetaan ammattitaitoisen henkilökunnan, vapaaehtoistyöntekijöiden työpanoksen sekä laaja-alaisen yhteistyöverkoston kanssa.  ​

Tavoitteenamme on lisätä alueellista hyvinvointia ihmisläheisesti. Perusajatuksena on, että kaikki tukea tarvitsevat kohdataan ja ohjataan oikean tuen piiriin. Katulähetys on aloitteellinen kumppanuuksien rakentaja, joka yhteistyössä kumppaneidensa kanssa toimii, kehittää ja vaikuttaa asiakkaidensa parhaaksi.
Rikosuhripäivystys (RIKU)

http://www.riku.fi/fi/etusivu/

Oletko joutunut rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi tai oletko joutunut rikoksen todistajaksi?

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.
Sininauhaliitto

https://www.sininauhaliitto.fi/

Heikoimman puolella

Sininauhaliitto on 100 jäsenyhteisön yhteistyöverkosto. Erityisosaamistamme ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.


Porin sininauha ry

 http://www.porinsininauha.fi/

Yhdistyksen ydintehtävänä on auttaa ihmisiä erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Yhdistyksen ja työmme taustalla ovat kristilliset arvot, joista tärkeimpänä ovat ihmisen arvostaminen ja tasavertainen kohtaaminen. Porin Sininauha on valtakunnallisen Sininauhaliiton jäsenjärjestö.

Suomen DELFINS ry

http://www.suomendelfins.fi/

Suomen DELFINS ry on valtakunnallinen tukijärjestö lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kohdanneille aikuisille ja heidän läheisilleen. Tarjoamme myös neuvontaa ilmiötä kohtaaville ammattilaisille. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat mm. tuki- ja neuvontapuhelin, keskusteluapu ryhmissä tai henkilökohtaisesti sekä koulutus. Yhdistys ylläpitää Delfiinihyppy-keskustelupalstaa.
Suomen evankelisluterilainen kirkko

https://www.verkkoauttaminen.fi/palvelevanetti

Kirkon keskusteluapu on sinua varten, joka kaipaat kuuntelijaa. Päivystäjämme ovat kirkon vaitiolovelvollisia koulutettuja vapaaehtoisia sekä työntekijöitä.
Surunauha

http://www.surunauha.net/

Surunauha ry on valtakunnallinen vertaistukijärjestö, jonka tavoitteena on tukea läheisensä itsemurhan kautta menettäneitä ja lisätä avoimuutta puhua itsemurhista
Syömishäiriöliitto SYLI ry

http://www.syomishairioliitto.fi/

Syömishäiriö on sairaus, josta voi toipua.

Se miten syömishäiriö ilmenee, ei ole olennaista. Olennaista on tieto siitä, että kyseessä on vakava sairaus, ei itse valittu käyttäytymismalli. Syömishäiriö ei ole paino- tai ulkonäkökysymys. Syömishäiriö on sairaus, johon täytyy hakea apua ja josta voi parantua. Sairastuneen läheiset tarvitsevat tietoa sairaudesta ja tukea omaan jaksamiseen.
Tukinet

https://www.tukinet.net/

Apua arkielämän kriisitilanteissa

https://www.tukinet.net/mobiili_info.tmplTukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Tukinetissä voit maksutta saada henkilökohtaista tukea, osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin, tai voit etsiä tietoja Tukinetin palveluhausta tai aineistokannasta. 


Uskontojen uhrien tuki UUT ry

http://www.uskontojenuhrientuki.fi/

UUT pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan siten, että uskonnollisten yhteisöjen jäseniään ja entisiä jäseniään kohtaan harjoittamia ihmisoikeusloukkauksia, hengellistä väkivaltaa ja syrjintää ei hyväksytä.

Väestöliitto

http://www.vaestoliitto.fi/

Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö. 

Väestöliitto edistää sääntöjensä mukaisesti perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää. Toiminta painottuu nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen, suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden vahvistamiseen sekä seksuaaliterveyden edistämiseen.