Mistä apua

Kiirevastaanotto (Päivystys)

Kiirevastaanotto on tarkoitettu äkillisesti ja vakavasti sairastuneille ja kiireellistä ensiapua tarvitseville sekä potilaille, joiden yleiskunto on äkillisesti ja merkittävästi heikentynyt.

Kiirevastaanotto toimii ilman ajanvarausta klo 7.30 – 22.00 välisenä aikana sekä arkisin että viikonloppuisin.
Yöllä klo 22.00 – 7.30 Satakunnan keskussairaalan yhteispäivystys vastaa kiireellisestä hoidosta, jonne yhteydenotot etukäteen tehdään puhelimitse numeroon 02 627 6868.

Hätätilanteessa tulee aina soittaa yleiseen hätänumeroon 112.

Kiirevastaanoton kiireellisyyden ryhmittely

Kiirevastaanotolle ilmoittaudutaan vuoronumerolla. Hoitaja haastattelee potilaan, arvioi hoidon tarpeen ja tekee kiireellisyysarvion. Vamman tai sairauden hoidon kiireellisyys arvioidaan lääketieteellisin perustein. Kiireellisyysarviota voidaan muuttaa potilaan voinnin muuttuessa. Kiireellisyysluokitus takaa sen, että vakavasti sairaat pääsevät lääkärille nopeammin. Näin ollen ilmoittautumisjärjestys ei ole hoitojärjestys.

ABCDE-kiireellisyysryhmittelyssä noudatetaan seuraavia tavoiteaikoja:

A Potilaan hoito aloitetaan välittömästi.
B Potilaan hoito aloitetaan 10 minuutin kuluessa.
C Potilaan hoito aloitetaan tunnin kuluessa.
D Potilaan hoito aloitetaan kahden tunnin kuluessa.
E Ei päivystyskäyntiä vaativa sairaus, ABCD-ryhmien potilaat hoidetaan ennen E-ryhmän potilaita.

Odotusaikaan vaikuttavat kiireellisten potilaiden määrä ja hoidon tarve sekä röntgen- ja laboratoriotutkimusten valmistuminen. Ruuhkautumisesta johtuen odotusaika saattaa venyä useisiin tunteihin.

lähde: https://www.rauma.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/kiirevastaanotto-paivystys/

_________________________________________________________

Miehille räätälöityjä palveluja:

Väestöliitto: Ilmaiset verkkokurssit:

Miessakit ry: Maksutonta apua ja tukea muun muussa erokriisistä selviämiseen, vanhemmuuden tueksi ja miehelle väkivallan tekijänä ja uhrina http://www.miessakit.fi/

Ensi ja turvakotien liitto: Tukea isyyteen ja apua väkivallan ehkäisyyn tai lopettamiseen https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Mannerheimin Lastensuojeluliitto: Isätoiminta https://www.mll.fi/

Lähde: Tunne & Mieli 3-2017

Al-Anon

Vertaistukea alkoholistin läheisille

http://www.al-anon.fi/

AA Nimettömät alkoholistit

Jos juominen aiheuttaa ongelmia

http://www.aa.fi

Befrienders Worldwide

Järjestö, jossa työskennellään itsemurhien ehkäisemiseksi.

 

http://www.befrienders.org/

 

Ensi- ja turvakotien liitto

Valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäisee perheväkivaltaa.

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/

 

 

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/jasenyhdistykset/porin-ensi-ja-turvakotiyhdistys-/

 

Mielenterveyden keskusliitto ry

Mielenterveyspotilaiden,  kuntoutujien, kuntoutuneiden ja heidän läheistensä itsenäinen kansalaisjärjestö.

http://www.mtkl.fi/

 

Tietopalvelu Propellista saa neuvontaa kuntoutuspalveluista ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitetuista lakisääteisistä etuuksista. Palvelu on tarkoitettu kuntoutujille, heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

 

Neuvontapuhelin 0203 91920

 

 

Laitilan seudun Mielenterveysyhdistys LaitSeMiele ry

http://www.laitsemiele.fi/

 

Porin Mielenterveystoiminnan tuki ry

www.porinhyvis.fi

 

Tukiranka ry Klubitalo Sarastus

http://www.tukiranka.fi/

Mielenterveysseura

Edistää henkistä hyvinvointia Suomessa

www.mielenterveysseura.fi

 

Kriisipuhelin

puh. 010 195 202

 

Rauman Kriisikeskus Ankkurpaik

http://www.raumankriisikeskus.fi/

Narsistien uhrien tuki ry

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea vakavan luonnehäiriön, erityisesti narsistisen persoonallisuushäiriön omaavan henkilön vaikutuspiiriin kuuluvan läheisen selviytymistä.

http://www.narsistienuhrientuki.info/

 

Omaiset mielenterveystyöntukena keskusliitto ry

Omaisjärjestöjen katto-organisaatio

http://www.omaisten.org/

 

FinFami satakunta ry     

http://www.finfamisatakunta.fi/

Päihdelinkki

Internetpalvelu päihteistä ja riippuvuuksista

http://www.paihdelinkki.fi/

 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Apua, neuvontaa, ohjausta seksuaalista väkivaltaa koskevissa asioissa

http://www.tukinainen.fi/

 

Rikosuhripäivystys (RIKU) 

Tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita.

http://www.riku.fi/fi/etusivu/

 

Sininauhaliitto

Valtakunnallinen, 92:n kristillisen päihdejärjestön keskusliitto

http://www.sininauhaliitto.fi/

 

Rauman Seudun Katulähetys ry

http://www.raumanseudunkatulahetys.fi/

 

Porin Sininauha ry

puh.(02) 641 2789.

 

Suhdesoppa

Parisuhdesivusto, jolla käsitellään parisuhde-, ihmissuhde-, psykologia- ja perheasioita.

http://www.suhdesoppa.fi/

 

Suomen DELFINS ry

Valtakunnallinen tukijärjestö lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kohdanneille aikuisille, heidän läheisilleen ja ammattiauttajille.

http://www.suomendelfins.fi/

 

Suomen evankelisluterilainen kirkko

Palveleva netti

https://www.verkkoauttaminen.fi/palvelevanetti

 

 

Palveleva puhelin

puh. 01019-0071

Surunauha

Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille

http://www.surunauha.net/

 

Syömishäiriöliitto SYLI ry

Valtakunnallinen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö

 

http://www.syomishairioliitto.fi/

 

Tukinet

Netissä toimiva kriisikeskus

https://www.tukinet.net/

Uskontojen uhrien tuki UUT ry

Tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneille ja näiden läheisille.

http://www.uskontojenuhrientuki.fi/