Henkilöturvallisuusohje

Henkilöturvallisuusohje on luettavissa alla olevasta pdf tiedostosta

Ilmoituslomake

Tapaturmille, läheltä piti tilanteille sekä muille uhka- ja vaaratilanteille.

Tapahtuma

Ilmoitus viedään yhdistyksen hallituksen kokoukseen jossa mm. päätetään korjaavista toimenpiteistä ja muista lisätoimenpiteistä. Tästä ilmoittaja saa kirjallisen vastauksen.