Tukitalo Merituuli tiedottaa

Sinkokadun palveukeskus on myös Facebookissa: https://www.facebook.com/Sinkokadun-palvelukeskus-105707151097565/

Lokakuun viikko-ohjelma

TUKITALO MERITUULI. Sinkokatu 1H, 26100 Rauma

Olkkari avoinna maanantai-torstai klo 9.00–13.00.

Merituulesta saa sekä ammatillista että vertaistukea. Erilaisista ryhmistä saa uutta sisältöä arkeen sekä mielekkyyttä päivään. Toiminnat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaiden kanssa ja niitä arvioidaan säännöllisesti.    

Edullinen ruokailu on mahdollista maanantaista perjantaihin. Ruoka on tilattava etukäteen.

Ilmainen aamupala on tarjolla arkipäivinä klo 9-9.30.

MAANANTAI

 • 10-12 Hyvän mielen aamupäivä Ohjelma julkaistaan kuukausittain
 • 13-14.30 Miestenryhmä

TIISTAI

 • 10-11.30 Pilppu-ryhmä Pelataan erilaisia ulko- ja sisäpelejä sään mukaan
 • 13-14 Tiinan jumppa Liikuntaryhmän kokoontuminen uimahallin aulassa klo 12.45

KESKIVIIKKO

 • 10-12 Käsityöryhmä

TORSTAI

 • 10-11.30 Torstain taitajat Väritetään aikuisten värityskuvia ja taiteillaan eri materiaaleista
 • 13-14 Torstain toivotut Lauletaan toivottuja lauluja musiikin mukana

Mahdollisuus pyytää kahdenkeskeistä keskustelua työntekijän kanssa.

Yhteydenotot: 044 403 6195 ja 040 172 9522TUKITALO MERITUULEN LOKAKUU 2020
t o 1. 1 0. T o r s t a i n t a i t a j i s s a k o r t t i e n t e k o p ä i v ä
m a 5. 1 0. P u k e u d u m m e v i h r e ä ä n l a u a n t a i n a v i e t e t t ä v ä n m a a i l m a n m i e l e n t e r v e y s p ä i v ä n k u n n i a k s i . A v a a m m e o l k k a r i n m y ö s m a a n a n t a i s i n .
k e 7 . - t o 8 . 1 0. M e r i t u u l I o n s u l j e t t u t y ö n t e k i j ö i d e n k o u l u t u k s e n v u o k s i .
t o 2 2 . 1 0. O m a n k u l l a n p ä i v ä n k u n n i a k s I l a u l e t a a n t o r s t a i n t o i v o t u i s s a l a u l u j a , j o i s s a m a i n i t a a n s a n a " k u l t a " .